Gói dịch vụ Dedicate Server

Quản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

Supper Micro 1

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 2

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 3

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 4

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 5

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HP 1

 • HP
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HP 2

 • HP
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HP 3

 • HP
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 1

 • DELL
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 2

 • DELL
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 3

 • DELL
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 1

 • IBM
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 2

 • IBM
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 3

 • IBM
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

VNPT Server

Máy chủ dùng riêng độc lập của VNPT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng người dùng lớn, cấu hình mạnh mẽ, thường xuyên

Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng.

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Control Panel quản lý chuyên nghiệp

Giá cước dịch vụ được tính theo thời gian khách hàng sử dụng tài nguyên

Giao diện người dùng dễ sử dụng

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter hàng đầu thị trường Việt Nam

Cho phép check mail trên Outlook và Webmail

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter hàng đầu thị trường Việt Nam

Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter hàng đầu thị trường Việt Nam

Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter hàng đầu thị trường Việt Nam

Gọi cho chúng tôi để được liên hệ

Trong giờ hành chính 0913 493 079

Ngoài giờ hành chính 0977 899 425

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán

vnnic