Hóa đơn điện tử VNPT

VNPT INVOICE - là tập hợp các dữ liệu điện tử về:

  • Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ,
  • Thay thế cho cách phát hành, gửi hóa đơn đến khách hàng và lưu trữ hóa đơn giấy theo phương thức truyền thống,
  • Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có thể phát hành khởi tạo,lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử,
  • Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử...

Với chi phí thấp nhất dựa trên mô hình Điện tử, lưu trữ tại trung Tâm dữ liệu

 

Hành lang pháp lý:

+ Luật giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
+ Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006).
+ Nghị định về Thương mại điện tử (số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006).
+ Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007).
+ Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính
(số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007).
+ Nghị định Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
(số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010).
+ Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  (số 32 /2011/TT-BTC ngày 14/03/2011).
+ Thông tư Hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP (39/2014/TT-BTC ngày 20/05/2014) Thay thế cho TT 64/2013/TT- BTC ngày 15/5/2013, TT 135/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và TT 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011
+ Công văn hướng dẫn về chữ ký của người mua trên Hóa đơn điện tử (số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016)
 
Lợi ích sử dụng HĐĐT:

+ Nhập kho và lưu kho hàng hóa.
+ Quản lý đơn đặt hàng nội bộ và đơn đặt hàng tới các Nhà cung cấp.
+ Xuất kho nội bộ.
+ Kiểm kê hàng hóa.
 
Lợi ích đơn vị phát hành:

+ Tiết kiệm chi phí in ấn, giấy mực.
+ Tiết kiệm chi phí gởi nhận hóa đơn cho KH.
+ Tiết kiệm chi phí kho bãi lưu trữ, bảo quản như hóa đơn giấy(lưu 10 năm).
+ Giảm thiểu thất lạc, mất mát khi gởi nhận qua trung gian, bưu điện.
+ Phát hảnh ngay, dễ dàng tìm kiếm, tra cưu online.
+ Nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.
 
 Lợi ích với KH khi nhận HĐĐT:

+ Nhanh chóng nhận hóa đơn ngay sau khi thanh toán.
+ Đa dạng hình thức tiếp nhận hóa đơn: Web, mail, Mobile.
+ Thuận tiện tra cứu mọi lúc, mọi nơi.
+ Không sợ mất hóa đơn, được lưu trên Web đơn vị phát hành.
 Điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT:

+ Đang thực hiện giao dịch điện tử với thuế, ngân hàng.
+ Có đường truyền, thiết bị đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.
+ Có chữ ký điện tử.
+ Có phần mềm bán hàng kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HĐĐT được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
+ Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.
 Các hình thức nhận HĐĐT:

+ Qua Email.
+ Web Portal.
+ Tool.
+ Mobile.
+ App.

 

Bước 1Đăng ký tài khoản sử dụng VNPT :


+ Quý khách vào trang web và bấm chọn nút Đăng ký sử dụng, nhập đủ các thông tin của doanh nghiệp để VNPT kích hoạt tài khoản.

+ VNPT kích hoạt tài khoản và tư vấn dùng thử. 


+ Quý khách dùng thử và đánh giá hiệu quả trước khi quyết định mua phần mềm (có thể đưa ra các yêu cầu cho VNPT xây dựng riêng các báo cáo chuyên biệt trong quản lý hệ thống phân phối).


Bước 2Đặt hàng và thành toán với VNPT:


+ Quý khách điền đầy đủ thông tin của cửa hàng theo mẫu đơn đặt hàng được gửi kèm qua email kích hoạt tài khoản. 
+ Quý khách thanh toán cho VNPT theo 2 hình thức:


  1. Chuyển khoản: theo Danh sách tài khoản ngân hàng được gửi kèm qua email kích hoạt tài khoản.
    2. Tiền mặt: thanh toán trực tiếp cho cán bộ kinh doanh làm thủ tục ký đơn đặt hàng.


Bước 3Nhận bàn giao tài khoản và sử dụng:


+ VNPT thực hiện cấp phát tài khoản sử dụng chính thức theo thông tin trên đơn đặt hàng. 
+ VNPT xây dựng các nội dung theo yêu cầu riêng (nếu có). 
+ VNPT tổ chức đào tạo và hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng trên phần mềm. 
+ Hai bên thực hiện các hoạt động bàn giao tài khoản quản trị và đi vào sử dụng chính thức.

Gọi cho chúng tôi để được liên hệ

Trong giờ hành chính 0913 493 679

Ngoài giờ hành chính 0913 493 679

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán

vnnic