Gói cước dịch vụ Cloud

Với Cloud Server, bạn sở hữu một server với các tính năng như một server vật lý mà không tốn chi phí và thời gian cho việc quản lý và vận hành, ngoài ra còn có các lợi ích như tính sẵn sàng, tốc độ truy cập và bảo mật..

Smart Cloud 1

 • 1 vCPU
 • 512 MB
 • 20 GB
 • 1
 • 50Mbps/5Mbps

Smart Cloud 2

 • 2 vCPU
 • 1 GB
 • 40 GB
 • 1
 • 50Mbps/5Mbps

Smart Cloud 3

 • 3 vCPU
 • 2 GB
 • 60 GB
 • 1
 • 100Mbps/10Mbps

Smart Cloud 4

 • 4 vCPU
 • 3 GB
 • 80 GB
 • 1
 • 100Mbps/10Mbps

Smart Cloud 5

 • 4 vCPU
 • 4 GB
 • 100 GB
 • 1
 • 150Mbps/10Mbps

Smart Cloud 6

 • 5 vCPU
 • 6 GB
 • 120 GB
 • 1
 • 150Mbps/10Mbps

Smart Cloud 7

 • 5 vCPU
 • 8 GB
 • 140 GB
 • 1
 • 200Mbps/15Mbps

Smart Cloud 8

 • 6 vCPU
 • 10 GB
 • 160 GB
 • 1
 • 200Mbps/15Mbps

VNPT Cloud

Với Cloud Server, bạn sở hữu một server với các tính năng như một server vật lý mà không tốn chi phí và thời gian cho việc quản lý và vận hành, ngoài ra còn có các lợi ích như tính sẵn sàng, tốc độ truy cập và bảo mật..

Khởi tạo & Mở rộng dễ dàng

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Chi trả theo mức sử dụng

Giá cước dịch vụ được tính theo thời gian khách hàng sử dụng tài nguyên

Hạ tầng vượt trội

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter hàng đầu thị trường Việt Nam

Gọi cho chúng tôi để được liên hệ

Trong giờ hành chính 0913 493 679

Ngoài giờ hành chính 0913 493 679

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán

vnnic