Hướng dẫn cài mail IMAP cho Macbook

(7/5/2017 9:55:07 PM)

Bước 1: Mở phần mềm “Mail” trên MAC --> Mail --> Preferences ...


Bước 2: Chọn add accout như ảnh
 


Bước 3: Khai báo các thông tin như sau:

Name

Tên hiển thị

Email address

Tên email

Password

Mật khẩu


-          Sau đó bấm “Sign In” như ảnh
 

 

Bước 4: Tiếp tục khai báo các thông tin như dưới đây

Email Address

Địa chỉ email

User Name

Tên email

Password

Mật khẩu đăng nhập email

Account type

MAP

Incoming Mail Server

mail.yourdomain

Outgoing Mail Server

mail.yourdomain

 

-          Sau khi khai báo đầy đủ bấm “Sign In” hệ thống sẽ yêu cầu chọn phần mềm sử dụng cho tài khoản này --> chọn “Mail” như ảnh dưới:
 

 


-          Chọn “done” để hoàn tất việc cài đặt mail.