Hướng dẫn cài đặt mail giao thức POP3 trên máy MAC

(7/5/2017 10:05:37 PM)

Bước 1: Mở phần mềm “Mail” trên MAC --> Mail --> Preferences ...

 Bước 2: Chọn add accout như ảnh


Bước 3: Khai báo các thông tin như sau:

Name

Tên hiển thị

Email address

Tên email

Password

Mật khẩu

-          Sau đó bấm “Sign In” như ảnh
Bước 4: Tiếp tục khai báo các thông tin như dưới đây

Email Address

Địa chỉ email

User Name

Tên email

Password

Mật khẩu đăng nhập email

Account type

POP

Incoming Mail Server

mail.yourdomain

Outgoing Mail Server

mail.yourdomain

 

-          Sau khi khai báo đầy đủ bấm “Sign In” hệ thống sẽ báo “Unable to verify account name or password” --> vẫn bấm “next” như ảnh

 

-          Sau khi bấm “Next” sẽ tiếp tục chọn lại tài khoản vừa add để khai báo tiếp tục như ảnh

 

-          Chọn “Advanced POP Settings” --> click chọn “Allow insecure authentication” và tại ô TLS Certificate chọn như ảnh

 

-          Khi chọn xong “TLS Certificate” và bấm “OK” hệ điều hành sẽ hiện thị ra ô như ảnh dưới đây và chọn “Always Allow” --> Sau đó nhập mật khẩu của Mac nếu được hỏi

 

-          Bấm “Save” để hoàn tất việc cài đặt email

-          Sau khi xong nhấn “Save” --> Khi này mail vẫn đang ở chế độ “offline” cần thoát hẳn ứng dụng bằng cách chuột phải vào ứng dụng Mail ở dưới Dock và chọn “quit” sau đó mở lại Mail
 

 

Kiểm tra thấy tải được mail về hoặc mail chuyển sang online là xong