Khuyến mãi chào mừng đại lễ 30/04 – 01/05

(5/25/2017 9:27:45 AM)

Chào mừng ngày lễ lớn, VNPT dành chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ trên kênh online:

Với dịch vụ VNPT WebHosting:

  • Giảm 20% khi thanh toán trước dưới 12 tháng
  • Giảm 25% khi thanh toán trước từ 12 tháng trở lên

Với dịch vụ VNPT Email:

  • Giảm 20% khi thanh toán trước dưới 12 tháng
  • Giảm 30% khi thanh toán trước từ 12 tháng trở lên

Với dịch vụ VNPT Colocation

  • Giảm 15% khi thanh toán trước dưới 12 tháng
  • Giảm 20% khi thanh toán trước từ 12 tháng trở lên
  • Giảm 30% khi thanh toán trước từ 24 tháng trở lên

Với dịch vụ VNPT Cloud

  • Giảm 20% khi thanh toán trước dưới 12 tháng
  • Giảm 25% khi thanh toán trước từ 12 tháng trở lên

Thời gian khuyến mại từ 27/4/2017 đến hết 09/5/2017 , áp dụng với tất cả các gói cước của các dịch vụ được khuyến mại.

Chính sách được áp dụng cho chu kỳ thanh toán đầu tiên ( không kèm với các chính sách khác) hết chu kỳ thanh toán, gói cước sẽ áp dụng theo chính sách tại thời điểm gia hạn

Phạm vi: trên toàn quốc

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 Hotline: 0977 899 425