Bộ phận kinh doanh khu vực Phía Nam
Trụ Sở Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0977 899 425
Email: phucndvnpt@gmail.com
VP MIỀN BẮC:
Địa chỉ : Hà Nội
Điện thoại: 0977 899 425
Email: phucndvnpt@gmail.com
VP MIỀN NAM:
Địa chỉ :Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0977 899 425
Email: phucndvnpt@gmail.com