Bộ phận kinh doanh khu vực Phía Nam
Trụ Sở Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0913 493 679
Email: sale@vnptidc.com.vn
VP MIỀN BẮC:
Địa chỉ : Hà Nội
Điện thoại: 0913 493 679
Email: sale@vnptidc.com.vn
VP MIỀN NAM:
Địa chỉ :Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0913 493 679
Email: sale@vnptidc.com.vn