Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Trụ Sở: 121 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0913 493 679
Email: ndinhphuc.hcm@vnpt.vn
VP MIỀN BẮC:
Địa chỉ : Tòa nhà Internet - Hà Nội
Điện thoại: 0977 899 425
Email: ndinhphuc.hcm@vnpt.vn
VP MIỀN NAM:
Địa chỉ :121 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0913 493 679
Email: ndinhphuc@vnpt.vn